Predstavitev

Današnje mesto Črnomelj stoji na lokaciji, ki je s kratkimi prekinitvami naseljena že več kot tri tisoč let. Pod njegovimi današnjimi stavbami ležijo bogati arheološki sloji stoletij, ki pričajo o življenju naselbine in njenih ljudi. Zgodba Črnomlja je zgodba o vzponih in padcih, o časih razcveta in zatona, o pomembnosti in odmaknjenosti, dolga, bogata in zanimiva.

Stalna muzejska razstava se osredotoča na zgodovino mesta in njegove bližnje okolice ter na njegove ljudi. Govori skozi arheološki material in arhivske vire, upodobi preteklost z bogatimi grafikami, fotografijami in rekonstrukcijami ter z besedo in sliko oriše preteklost mesta v osrčju Bele krajine, dežele na meji. Spoznajte zgodbo Črnomlja na stalni razstavi Črnomelj na prepihu tisočletij. 

2. Nadstropje

Soba 7, Od Ilirskih provinc do samostojne Slovenije, predstavlja mesto in njegove meščane, pripoveduje o njihovem družabnem in društvenem življenju v romantičnem času 19. in začetka 20. stoletja in nas popelje skozi morijo ter uničenje 1.  in 2. svetovne vojne. Bogato fotografsko gradivo dokumentira odpor in pogum. Opominja nas na žrtve, ki so omogočile povojni razcvet in nastanek samostojne države Slovenije.

1. Nadstropje

Soba 4, Z orožjem pridobljena pokrajina, govori o Črnomlju kot obmejnem mestu v nemirnem srednjem veku. Predstavljeni so trgovina in gospodarstvo v mestu ter rod gospodov Črnomaljskih.Soba 5, Čas turškega meča in verskih razprtij, nas vodi skozi burno 16. stoletje in prikaže pravice mesta, njegove vzpone in padce ter pomembno vlogo Črnomlja v protiturški obrambi dežele Kranjske.Soba 6, Soba počitka, nas vodi skozi prijazno podobo Črnomlja ob koncu 19. stoletja in nas vabi v sodobni čas.

Pritličje

Soba 1, Bela krajina in njeni ljudje, nas popelje skozi arhaične podobe Bele krajine, ki pripovedujejo o trdoživosti, vztrajnosti, bojih in radostih Belokranjcev.Soba 2, Od staroselcev do Rimljanov, prikazuje podobo naselij in staroselskih prebivalcev, krvavo rimsko osvojitev in nastanek antičnega središča.Soba 3, Poznoantični razcvet in propad, izpričuje o trgovini, prihodu in prisotnosti različnih verovanj, kot so mitraizem in krščanstvo v Beli krajini, ter se zaključi z uničenjem utrjene poznoantične naselbine.

Muzejsko dogajanje